SİNKROTRON IŞINIMI TESİSİ (TURKAY)
3 GeV enerjili elektron sinkrotronuna dayalı 3. nesil ışınım kaynağı olarak tasarlanmış ve onlarca araştırmanın aynı anda yapılmasına olanak sağlayacak olan Sinkrotron Işınımı tesisi ülkemiz ve bölgemizde ilk olacaktır. Tesis, Avrupa’da son 15 yılda kurulan BESSY-II (Almanya), ELETTRA (İtalya), ALBA (İspanya), DIAMOND (İngiltere) ve SOLEIL (Fransa) Sinkrotron Işınımı tesisleri ile (~3 GeV demet enerjili) aynı kategoride yer almaktadır.
Web: http://tac.ankara.edu.tr/sr
Tesisin Özellikleri ve Araştırma Potansiyeli:
Hızlandırıcı: Çevresi yaklaşık 477 m olan 3 GeV enerjili dairesel elektron hızlandırıcısı (sinkrotron)
Sinkrotron Işınımının dalga boyu aralığı: Infrared bölgeden sert X-ışınları bölgesine kadar
Sinkrotron Işınımının enerji aralığı: 100 eV- 50 keV
Demet hattı ve deney istasyonu sayısı: 36 demet hattı ve deney istasyonu 
Tesisin Araştırma Potansiyeli: Üzerinde kurulu bulunan demet hatları ve deney istasyonları ile başta malzemelerin atom ve molekül düzeyinde karakterizasyonu olmak üzere nanoteknoloji, biyokteknoloji, genetik, kimya, çevre, savunma, uzay, tıp, enerji, yakıt, ilaç, teşhis vb onlarca alanda ileri düzeyli spektroskopi ve görüntüleme teknikleri ile kısa sürede ve aynı anda Ar-Ge çalışması yapılmasını sağlayacaktır.turkay