PROTON HIZLANDIRICI TESİSİ (TURKPRO)
3 MeV -2 GeV enerji aralığında ve Megawatt (MW) gücünde proton demeti üretecek tesis, değişik enerji ve yoğunlukta proton ve nötron demetlerinin birçok alanda disiplinlerarası Ar-Ge ve teknoloji geliştirme çalışmalarında kullanımını hedefleyerek tasarlanmıştır.
Web: http://tac.ankara.edu.tr/paf
Tesisin Özellikleri ve Araştırma Potansiyeli:
Hızlandırıcı: 3-250 MeV (düşük-orta) ve 250-2000 MeV (orta-yüksek) enerjili doğrusal proton hızlandırıcısı (linak)
Başlıca Enerji Aralıkları ve Araştırma Potansiyelleri:
3 -250 MeV:  Endüstri ve savunma uygulamaları, nötron radyografisi, malzeme bilimi uygulamaları, nanoteknoloji, yarıiletken uygulamaları, nükleer fizik ve uzay araştırmaları, radyoizotop üretimi, biyolojik ve medikal uygulamalar, proton ve nötron terapi uygulamaları
250 MeV- 2000 MeV: Nükleer Ar-Ge, nükleer teknolojiler, yeni nesil  ADS uygulamaları, nükleer atıkların dönüşümü, nükleer astrofizik araştırmaları, magnetizma, polimer, endüstri, elektronik, otomotiv, çevre, arkeoloji vb. alanlarda Ar-Ge çalışmaları
turkpro