SASE SERBEST ELEKTRON LAZERİ TESİSİ (TURKSEL)
Hızlandırıcıya dayalı 4. nesil ışınım kaynağı olarak tasarlanan ve kendiliğinden genlik artımlı modda (SASE) çalışacak olan Serbest Elektron Lazeri (SEL) tesisi, yüksek parlaklık ve pik gücüne (GW), ps-fs atma uzunluğuna, dalga boyu ayarlanabilir özelliğine (0.1-100 nm) sahip serbest elektron lazerlerinin Ar-Ge ve teknoloji geliştirme çalışmalarında kullanımını mümkün kılacak bir tesis olarak tasarlanmıştır.
Web: http://tac.ankara.edu.tr/sase-fel
Tesisin Özellikleri ve Araştırma Potansiyeli:
Hızlandırıcı: 1-6 GeV enerjili doğrusal elektron hızlandırıcısı (linak)
SASE SEL dalga boyu aralığı: 100-0.1 nm
Lazer demet hattı sayısı: Minimum 4
Tesisin Araştırma Potansiyeli: 100-0.1 nm aralığında, ps-fs atma uzunluklu ve  ~1032 pik parlaklıklı  lazer ışınımları ile özellikle atom ve molekül ve malzeme bilimleri başta olmak üzere, genetik, ilaç, nanoteknoloji, biyoteknoloji, kimya, çevre, tıp, uzay, arkeoloji, enerji vb alanlarında bir çok disiplinlerarası araştırmayı çok kısa sürede ve çok hassas şekilde yapma imkanı sağlayacaktır. Almanya’da bir Avrupa projesi olarak inşası süren, ~17 GeV enerjiye dayalı olan ve 2017 yılında tamamlanacak SASE SEL tesisi olan European XFEL tesisinin sloganı Binyılın Işığı’dır (Light of Millenium).
turksel