A.    YURTDIŞINA ÇIKMADAN ÖNCE AVANS ALINMAK İSTENİYORSA

 

NOT:   İLGİLİ EVRAKLAR GİDİŞ TARİHİNDEN EN AZ 30 GÜN ÖNCE PROJE YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNE TESLİM EDİLECEKTİR.

1.   Başvuru Formu (Örnek Form): İlgili proje üyesince doldurulup iletilecek ve proje yürütücüsü tarafından onaylanacaktır.
2 a) Kadrolular için Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörlük oluru  (aslı veya aslı gibidir onaylı),
b) Öğrenciler için Enstitü Yönetim Kurulu Kararı (aslı veya aslı gibidir onaylı)
Not: İlgili Yönetim Kurulu Kararında ve Rektörlük olurunda ” Yolluk ve Yemiyesi (ulaşım uçak ile ise belirtilmeli) ve varsa Kongre/katılım ücreti belirtilerek  Ankara Üniversitesince Koordine Edilen DPT2006K-120470 No’lu YUUP Projesinden Karşılanacaktır ” ifadelerine yer verilmelidir. Ayrıca Fakülte ve Enstitü yönetim kurulu kararlarını görevlendirme tarihinden önce almak gerekmektedir.
3. Davet Mektubu: Yabancı dilde ise tercümesi, tercümenin altına tercümeyi yapanın adı soyadı ve imzası
4. Yolluk Bilgi Formu (Örnek Form) : Kendinizce ve proje yürütücüsünce onaylanan özlük bilgilerini ve mali bilgileri gösteren form. Bilgi formunda efektif döviz satış kuru baz alınacaktır.  Kur Belgesi : Bilgi formuna yazılan döviz kurunu belgeleyen merkez bankası kur  çizelgesi (http://www.tcmb.gov.tr) Not: Bilgi formunun doldurulduğu tarihli.

DÖNDÜKTEN SONRA TESLİM EDİLECEK EVRAKLAR

 

1. Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi: İlgili proje üyesince doldurulup iletilecek ve proje yürütücüsü tarafından onaylanacaktır. Ulaşım, konaklama, kayıt vb giderler bu forma işlenecektir. Yolluk tutarından feragat edilecek kısım varsa formun sol alt tarafına elle beyan edilip imzalanacaktır.
2. Ulaşım Giderleri Belgeleri: Uçak, Tren veya Otobüs biletlerinin aslı. Uçak bileti faturasının aslı acente kaşeli olarak sunulacaktır. Acente kaşesi yaptırılamıyorsa ödeme makbuzu alınacaktır. Elektronik bilet söz konusu ise bilet faturasının aslı belgelere eklenecektir. Diğer araçlara ulaşmak için kullanılan taksi makbuzları da eklenecektir (maksimum 4 adet). Biletler yabancı şirketlere aitse biletin tercümesi yapılıp imzalanacaktır.
3.   Bilimsel Faaliyet Raporu  (Örnek Form)
Not 1: Güncel Yurtdışı Gündelik yevmiye tutarları için tıklayınız.
Not 2 : Yabancı dildeki tüm evrakların tercümesi yapılmalıdır.
ÖNEMLİ AÇIKLAMA: Evraklar en geç 15 gün içinde proje yürütücülüğü aracılığı ile Ankara Ü. BAP müdürlüğüne iletilerek avans kapatılır. Alınan avansın harcanan tutardan fazla olması durumunda 3 gün içerisinde farkın Ankara Üniversitesi BAP koordinatörlüğü hesabına (Ziraat Bankası Ankara Tandoğan Şubesi 7038492-5006 No’ lu)  avans iadesi olduğu belirtilerek  aktarılıp avans kapama işleminin tamamlanması gerekmektedir. Bu süre içerisinde kapatılmayan avanslar için aradaki fark tutarı üzerinden gecikme zammı hesaplanır. 

 
 
B.    GİDERLER  YURTDIŞINDAN DÖNDÜKTEN SONRA ALINACAKSA
 

1. Başvuru Formu (Örnek Form): İlgili proje üyesince doldurulup iletilecek ve proje yürütücüsü tarafından onaylanacaktır
 
2- a) Kadrolular için Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörlük oluru  (aslı veya aslı gibidir onaylı),
 
b) Öğrenciler için Enstitü Yönetim Kurulu Kararı (aslı veya aslı gibidir onaylı)
Not: Yönetim Kurulu Kararında ve Rektörlük olurunda ” Yolluk ve Yemiyesi, uçak ücreti varsa Kongre/katılım ücretleri Ankara Üniversitesince Koordine Edilen DPT2006K-120470 No’lu YUUP Projesinden Karşılanacaktır ” ifadelerine yer verilmelidir. Ayrıca Fakülte ve Enstitü yönetim kurulu kararlarını görevlendirme tarihinden önce almak gerekmektedir.
 
3. Davet Mektubu (Yabancı dilde ise tercümesi, tercümenin altına tercümeyi yapanın adı soyadı ve imzası)
4. Yolluk Bildirim Formu : Proje yürütücüsü ve kendiniz (pul yazılı yer) imzalanacaktır. İlk 10 gün %50 zamlı , kalan normal yevmiye olarak hesaplanacaktır.Yolluk bildirim formu doldurulurken formun doldurulduğu günün efektif döviz alış kuru dikkate alınacaktır.
5. Kongre / Konferans Kayıt Ücreti: Ödenecek miktar Yönetim kurulu kararında ve Rektörlük olurunda mutlaka yer almalıdır.
6. Bilimsel Faaliyet Raporu (Örnek Form) hazırlanacaktır
 
ÖNEMLİ AÇIKLAMA: Evraklar en geç 15 gün içinde proje yürütücülüğü aracılığı ile Ankara Ü. BAP müdürlüğüne iletilir.