I. Aşama (Fizibilite) Proje Ekibi (1997-2001)

Proje Kodu: DPT-97K-120420

Proje Adı: Parçacık Hızlandırıcıları: Türkiye’de Neler Yapılmalı 

Proje Ekibi: 

Prof. Dr. Saleh SULTANSOY  (Proje Yürütücüsü, 1997-1999, Ankara Üniv.)

                                                  (Proje Danışmanı, 1999-2001, DESY)

Doç. Dr. Ömer YAVAŞ (Proje Yürütücüsü, 1999-2001, Ankara Üniv. Fizik Müh. Böl.)

Doç. Dr. A. Kenan ÇİFTÇİ (Ankara Üniv. Fizik Böl.)

Yrd. Doç. Dr. Metin YILMAZ (Gazi Ü. Fizik Böl. )

Araş. Gör. Erdal RECEPOĞLU (Ankara Üniv. Fizik Böl.)