II. Aşama (İçerik Tasarımı) Proje Ekipleri (2002-2005)

A. Proje Kodu: DPT2002K-120250
Proje Adı: Türk Hızlandırıcı Kompleksi Genel Tasarımı

Proje Ekibi:

Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü:

Prof. Dr. Saleh SULTANSOY (Proje Yürtücüsü) 

Prof. Dr. Hüseyin KORU* 

Yrd. Doç. Dr. Metin YILMAZ 

Yrd. Doç. Dr. Hakan ÇİFTÇİ

Yrd. Doç. Dr. Engin ATEŞER** 

Araş. Gör. Dr. B. Berin ŞİRVANLI

 

Araş. Gör. Dr. Aynur Özcan TATAR

 

 

Araş. Gör. Rena ÇİFTÇİ

 

Doktora Öğr. Hande KARADENİZ

 

Doktora Öğr. Abdüllatif ÇALIŞKAN

 

YL Öğr. P. Serkan BİLGİN

YL Öğr. Arslan ÇAYLAN

YL Öğr. Abdülkadir TEZCAN

*2005 yılında vefat etti.

**Doktorasını 2003 yılında tamamlayarak Kafkas Üniversitesine geçiş yapmıştır.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü:

Prof. Dr. A. Kenan ÇİFTÇİ

Doç. Dr. Orhan ÇAKIR

Dr. Erdal RECEPOĞLU***

Araş. Gör. Hüsnü AKSAKAL

Araş. Gör. Zafer NERGİZ

Araş. Gör. Aysuhan OZANSOY

***Doktorasını 2004 yılında tamamlayarak TAEK’e geçiş yapmıştır.

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü:

Prof. Dr. Ömer YAVAŞ

Dr. Ekber GULİYEV****

Doktora Öğr. Şenay YİĞİT

YL Öğr. Öznur METE

****Doktorasını 2002 yılında tamamlayarak Azerbaycan Bilimler Akademisi Fizik Bölümüne geçiş yapmıştır.
B. Proje Kodu: DPT2003K120190
Proje Adı: Sinkrotron Işınımı ve Serbest Elektron Lazeri Üretimi ve Kullanımı İçin Genel Tasarımı

Proje Ekibi:

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü:

Prof. Dr. Ömer YAVAŞ (Proje Yürütücüsü)

Dok. Öğr. Şenay YİĞİT

Y.Lis. Öğr. Öznur METE

Y.Lis. Öğr. Emel KİLİT

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü:

Prof. Dr. A. Kenan ÇİFTÇİ

Doç. Dr. Orhan ÇAKIR

Dr. Erdal RECEPOĞLU

Araş. Gör. Hüsnü AKSAKAL

Araş. Gör. Zafer NERGİZ

Araş. Gör. Aysuhan OZANSOY

Dok. Öğr. Mehmet ŞAHİN