Fizibilite (1997 – 2001) ve İçerik Tasarım (2002 – 2005) aşamalarından sonra Teknik Tasarım ve IR-SEL (2006 – 2015) aşaması için oluşturulan ulusal kollaborasyonda yer alan üniversiteler ve proje üyeleri aşağıdaki gibidir:

            Ankara Üniversitesi
            Gazi Üniversitesi
            Boğaziçi Üniversitesi
            Doğuş Üniversitesi
            İstanbul Üniversitesi
            Dumlupınar Üniversitesi
            Uludağ Üniversitesi
            Erciyes Üniversitesi
            Niğde Üniversitesi
            S.Demirel Üniversitesi
            Osmangazi Üniversitesi
            Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
            Adıyaman Üniversitesi
            Gaziosmanpaşa Üniversitesi