Kalkınma Bakanlığı Yaygınlaştırılmış Ulusal ve Uluslararası Proje (YUUP)

“Türk Hızlandırıcı Merkezinin Teknik Tasarımı ve Test Laboratuarları” 

http://thm.ankara.edu.tr

Proje Yürütücülüğü

Yürütücü

Prof. Dr. Ömer Yavaş

Ankara

yavas@ankara.edu.tr

Yürütücü Yrd.

Prof. Dr. Ayşe Hiçsönmez

Ankara

asonmez@medicine.ankara.edu.tr

Yürütücü Yrd.

Prof. Dr. Pervin Arıkan

Gazi

pervin@gazi.edu.tr

Yürütücü Yrd.

Prof. Dr. Ergun Kasap

Gazi

ergun@gazi.edu.tr

Yürütücü Yrd.

Prof. Dr. Suat Ozkorucuklu

SDÜ

suatozkorucuklu@sdu.edu.tr

Yürütücü Yrd.

Doç. Dr. Hatice Duran Yıldız

Ankara

hdyildiz@ankara.edu.tr

 

Proje Üyesi Üniversiteler ve Üye Profili

Üniversite

Üniversite Temsilcisi

Doktoralı Üye

Öğrenci

Üye

Toplam

Ankara (Koordinatör)

Prof. Dr. Ömer Yavaş

14

14

28

İstanbul

Prof. Dr. Baki Akkuş

10

14

24

S. Demirel

Prof. Dr. İskender Akkurt

7

14

21

Gazi

Prof. Dr. Pervin Arıkan

6

14

20

Uludağ

Prof. Dr. İlhan Tapan

7

5

12

Boğaziçi

Doç. Dr. Erkcan Özcan

3

8

11

GYTE

Doç. Dr. Fikret Yıldız

3

8

11

Gaziosmanpaşa

Yrd. Doç. Dr. Numan Bakırcı

5

5

10

Dumlupınar

Doç. Dr. Alper Tolga Çolak

4

4

8

Osmangazi

Prof. Dr. Emel Algın

2

4

6

Niğde

Yrd. Doç. Dr. Hüsnü Aksakal

5

2

7

Doğuş

Prof. Dr. Serkant Ali Çetin

5

5

Adıyaman

Yrd. Doç. Dr. Salim Çerçi

3

1

4

Erciyes

Prof. Dr. Hüseyin Yapıcı

1

1

Toplam

75

93

168

 

ALT PROJELER VE YÖNETİMLERİ  

THM IR SEL & Brems. (TARLA)

Görevi

Unvanı Adı ve Soyadı

Üniversite

E-mail

Koordinatör Prof. Dr. Suat Ozkorucuklu

SDÜ

suatozkorucuklu@sdu.edu.tr

Koord. V. ve SEL Den. İst. Sor. Prof. Dr. Pervin Arıkan

Gazi

pervin@gazi.edu.tr

Koord. V. ve Brems. İst. Sor. Prof. Dr. İskender Akurt

SDÜ

iskenderakkurt@sdu.edu.tr

Hızlandırıcı Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Avni Aksoy

Ankara

avniaksoy@ankara.edu.tr

 

THM Sinkrotron Işınımı (TURKAY)

Görevi

Unvanı Adı ve Soyadı

Üniversite

E-mail

Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Zafer Nergiz

Niğde

znergiz@nigde.edu.tr

Koordinatör Vekili Yrd. Doç. Dr. Hüsnü Aksakal

Niğde

haksakal@nigde.edu.tr

Kullanıcı Komitesi ve Deney İstasyonları Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Özgül Kurtuluş Öztürk

Doğuş

okurtulus@dogus.edu.tr

 

THM SASE SEL (TURKSEL) 

Görevi

Unvanı Adı ve Soyadı

Üniversite

E-mail

Koordinatör Doç. Dr. Hatice Duran Yıldız

Ankara

hdyildiz@ankara.edu.tr

Koordinatör Vekili Prof. Dr. İlhan Tapan

Uludağ

ilhan@uludag.edu.tr

 

THM Proton Hızlandırıcısı (TURKPRO)

Görevi

Unvanı Adı ve Soyadı

Üniversite

E-mail

Koordinatör Prof. Dr. Baki Akkuş

İstanbul

akkus@istanbul.edu.tr

Koordinatör Vekili Doç. Dr. Latife Şahin

İstanbul

latife.sahin@gmail.com

Koordinatör Vekili Prof. Dr. Emel Algın

Osmangazi

tavukcu@ogu.edu.tr

Koordinatör Vekili Yrd. Doç. Dr. Metin Yılmaz

Gazi

metiny@gazi.edu.tr

 

 THM Parçacık Fabrikası (TURKFAB)  

Görevi

Unvanı Adı ve Soyadı

Üniversite

E-mail

Koordinatör Prof. Dr. Orhan Çakır

Ankara

ocakir@science.ankara.edu.tr

Koordinatör Vekili Prof. Dr. Serkant Ali Çetin

Doğuş

scetin@dogus.edu.tr

 

 Proje Yönetim Kurulu

Unvanı-Adı Soyadı

Görevi

E-mail

Prof. Dr. Ömer Yavaş

Proje Yürütücüsü

yavas@ankara.edu.tr

Prof. Dr. Ayşe Hiçsönmez

Proje Yür. Yardımcısı

asonmez@medicine.ankara.edu.tr

Prof. Dr. Pervin Arıkan

Proje Yür. Yard. ve Gazi Ü. Tem.

pervin@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Ergun Kasap

Proje Yür. Yard.

ergun@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Suat Ozkorucuklu

Proje Yür. Yard. ve TARLA Koord.  Tem.

suatozkorucuklu@sdu.edu.tr

Doç. Dr. Hatice D. Yıldız

Proje Yür. Yard. ve SASE SEL Koord.

hdyildiz@ankara.edu.tr

Prof. Dr. Orhan Çakır

THM PF Alt Proje Koordinatörü

ocakir@science.ankara.edu.tr

Prof. Dr. Baki Akkuş

İstanbul Ü. Tem. ve PH Koord.

akkus@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. İskender Akkurt

S. Demirel Ü. Temsilcisi

iskenderakkurt@sdu.edu.tr

Prof. Dr. İlhan Tapan

Uludağ Ü. Temsilcisi

ilhan@uludag.edu.tr

Prof. Dr. Serkant Ali Çetin

Doğuş Ü. Temsilcisi

scetin@dogus.edu.tr

Doç. Dr. Erkcan Özcan

Boğaziçi Üniv. Temsilcisi

erkcan.ozcan@boun.edu.tr

Prof. Dr. Hüseyin Yapıcı

Erciyes Ü. Temsilcisi

yapici@erciyes.edu.tr

Doç. Dr. Alper Tolga Çolak

Dumlupınar Ü. Temsilcisi

acolak@dumlupinar.edu.tr

Doç. Dr. Fikret Yıldız

Gebze Yüksek Tek. Enst. Temsilcisi

fyildiz@gyte.edu.tr

Y. Doç. Dr. Hüsnü Aksakal Aksakal

Niğde Ü. Temsilcisi

haksakal@nigde.edu.tr

Y. Doç. Dr. Zafer Nergiz

THM SI Alt Proje Koordinatörü

znergiz@nigde.edu.tr

 

THM Projesi Uluslar arası Bilimsel Danışma Komitesi (ISAC)

Unvanı-Adı Soyadı

Kurumu

E-mail

Prof. Dr. Ercan Alp (Head)

Argonne National Lab., USA

eea@aps.anl.gpv

Prof. Dr. Helmut Wiedemann

Stanford University, USA University, USA

helmut.wiedemann@gmail.comommm

Prof. Dr. Frank Zimmermann

CERN, Switzerland

frank.zimmermann@cern.ch

Prof. Dr. Ken Peach

Oxford University, UK

ken.peach@ptcri.ox.ac.uk

Prof. Dr. Swapan Chattopadhyay

Cockcroft Institute, UK

swapan@cockcroft.ac.uk

Prof. Dr. Roland Sauerbrey

HZDR, Germany

r.sauerbrey@fzd.de

Prof. Dr. David Asner

Pasific Northwest Nat. Lab., USA

david.asner@pnl.gov

Prof. Dr. Eugeni Levichev

BINP, Russia

levichev@inp.nsk.su

Prof. Dr. Luigi Palumbu

Roma University, Italy

luigi.palumbo@uniroma1.it

Prof. Dr. Behçet Alpat

INFN Perugia, Italy

behcet.alpat@pg.infn.it

Prof. Dr. Yaşar Önel

Iowa University, USA

yasar.onel@cern.ch

Prof. Dr. Zehra Sayers

Sabancı University, Turkey

zehra@sabanciuniv.edu.tr

Doç. Dr. Gökhan Ünel

CERN, Switzerland

gokhan.unel@cern.ch

Dr. Ali Tanrıkut

TAEK, Turkey

ali.tanrikut@taek.gov.tr

 

THM-TARLA Uluslararası Makine Danışma Komitesi (IMAC)

Unvanı-Adı Soyadı

Kurumu

E-mail

Dr. Peter Michel (Head)

FZDR-ELBE, Germany

p.michel@fzd.de

Prof. Dr. Jean Delayen

Thomas Jefferson Lab., USA

delayen@jlab.org

Prof. Dr. Hideaki Ohgaki

Koyoto University, Japan

ohgaki@iae.kyoto-u.ac.jp

Dr. Ernst Weihreter (Emeritus)

HZB-BESSY, Germany

ernst.weihreter@t-online.de

Dr. Dieter Trines (Emeritus)

DESY, Germany

dieter.trines@desy.de


THM SI (TURKAY) Kullanıcı Komitesi

Unvanı-Adı Soyadı

Kurumu

E-mail

Yrd. Doç. Dr. Özgül Kurtuluş (Koordinatör)

Doğuş Üniv.

okurtulus@dogus.edu.tr

Prof. Dr. Zehra Sayers

Sabancı Üniv.

zehra@sabanciuniv.edu.tr

Prof. Dr. Suheyla Özbey

Hacettepe Üniv.

sozbey@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. Semra İde

Hacettepe Üniv.

side@hacettepe.edu.tr

Doç. Dr. Fikret Yıldız

GYTE

fyildiz@gyte.edu.tr

Doç. Dr. Numan Akdoğan

GYTE

akdogan@gyte.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Leyla Çolakerol

GYTE

lcolakerol@gyte.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Funda Aksoy

Niğde Üniv.

fundaaksoy01@gmail.com

Yrd. Doç. Dr. Güvenç Akgül

Niğde Univ.

guvencakgul@gmail.com

Doç. Dr. Cahit Karanfil

Muğla Üniv.

karanfil@mu.edu.tr

Dr. Ahmet Alataş

APS-ANL

alatas@aps.anl.gov

Dr. Sarp Kaya

Koç Üniv.

sarpkaya@slac.stanford.edu

Dr. Gülgün Çakmak

ODTÜ

gulguncakmak@yahoo.com