Ankara Üniversitesi bünyesinde Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü’nün (HTE) kurulması, Kalkınma Bakanlığı (DPT) tarafından desteklenen ve Ankara Üniversitesi koordinatörlüğünde Yaygınlaştırılmış Ulusal ve Uluslararası Proje formatında yürütülen “Türk Hızlandırıcı Merkezi (THM)” konulu Üniversitelerarası projede önerilmiştir (http://thm.ankara.edu.tr). Projenin DPT tarafından kabul edilerek 2006 yılı başında yatırım programına alınmasının ardından enstitü kurulum gerekçesi konusundaki çalışmalar 2007 yılında tamamlanmıştır. Enstitü’nün kuruluş gerekçesi sırasıyla 31.01.2008 tarihinde Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulunda, 15.04.2008 tarihinde Ankara Üniversitesi Senatosunda ve 12.08.2010 tarihinde ise YÖK Genel Kurulunda ele alınmış ve kabul edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığının 19.01.2010 tarih ve 898 sayılı yazısı ile Bakanlar Kurulu onayına sunulan kuruluş önerisi Bakanlar Kurulu’nun 01.02.2010 tarih ve 2010/103 sayılı kararnamesi ile karar altına alınmış ve ilgili karar 26.02.2010 tarihli ve 27505 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.