MİSYON

Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü’nü misyonu, parçacık hızlandırıcıları ve dedektör teknolojilerinin ülkemizde geliştirilmesini ve yaygın kullanımını sağlamak, Ar-Ge amaçlı hızlandırıcı tesisleri kurmak ve projeler yürütmek, Türk Hızlandırıcı Merkezi’nin hayata geçirilmesini koordine etmek, hızlandırıcı teknolojileri konusunda yerli üretimin önünü açmak, CERN ve benzeri büyük ölçekli hızlandırıcı merkezleri ile işbirliğine gitmek ve hızlandırıcı ve dedektör teknolojileri alanında Ulusal farkındalık yaratarak konuyla ilgili uzmanların yetiştirilmesini sağlamaktır.

VİZYON

Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü’nün vizyonu, parçacık hızlandırıcıları ve teknolojileri konusunda gelişmiş ülkeler düzeyinde eğitim vermek, araştırmalar yapmak, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesini sağlamak, hızlandırıcı tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine önderlik etmektir. Türk Hızlandırıcı Merkezi çalışmalarında ve gelişmiş hızlandırıcı merkezleri ile ilişkilerde öncü rol oynamak ve sorumluluk üstlenmektir. Parçacık hızlandırıcıları ve dedektörleri konularında ulusal ve uluslararası araştırmacılara çalışma ortamı sağlamak ve disiplinler arası araştırma ve uygulamaları hayata geçirmektir.