Bu amaçla verilmiş ve DPT tarafından desteklenerek 1997-2001 yılları arasında araştırma grubumuzca hayata geçirilen DPT-97K-120420 No’lu “Parçacık Hızlandırıcıları: Türkiye’de Neler Yapılmalı” isimli araştırma projesi ile hızlandırıcıların dünyadaki durumu değerlendirildikten sonra ülkemiz şartlarında gerçekleştirilebilecek en uygun hızlandırıcı projesi olarak Ulusal Hızlandırıcı Merkezinin (THM) (Turkish Accelerator Center, TAC) fizibilite çalışması yapılmıştır. Bu araştırma sonucunda 4 ana hedefi olan bir ulusal hızlandırıcı merkezi önerilmiştir. Bu 4 ana hedef şunlardır:

a)Elektron ve Pozitron demetlerinin çarpıştırılması ile parçacık fabrikasında (phi fabrikası) parçacık fiziği araştırmaları yapmak,
b)Pozitron sinkrotronuna dayalı sinkrotron ışınımı üretmek ve kullanmak,
c)Elektron lineer hızlandırıcılarına dayalı serbest elektron lazeri üretmek ve kullanmak,
d)Proton hızlandırıcısına dayalı araştırmalar yapmak.
Proje sonuç raporu ve bu 4 birimin detaylarına, buradan ulaşabilirsiniz.