Projenin ikinci aşamasını teşkil eden ve İçerik Tasarımını oluşturma süreci ise yine araştırma grubumuz tarafından DPT desteği ile yürütülen iki proje ile 2002 yılından başlayarak sürdürülmüştür. Bu iki proje Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Saleh Sultansoy’un yürütücülüğünü yaptığı DPT2002K-120250 No’lu “Türk Hızlandırıcı Kompleksinin Genel Tasarımı ve Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Ömer Yavaş’ın yürütücülüğünü yaptığı DPT2003K-1201906-5 No’lu “ Sinkrotron Işınımı ve Serbest Elektron Lazeri Üretimi ve Kullanımı için Genel Tasarım” isimli projelerdir. Bu iki proje 2006 yılı başlarında tamamlandığı zaman hızlandırıcıların ana parametreleri, teknolojileri ve genel kullanım alanları belirlenmiş olacaktır. Dünyadaki gelişmelerin yakından izlendiği bu araştırmalarda örneğin parçacık fabrikası açısından phi mezonların, charm mezonlarının ve tau mezonlarının üretimi ve bozunumları detaylıca incelenmiş ve charm fabrikası seçeneği öne çıkarılmıştır. 3. nesil sinkrotron ışınımı için pozitron halkası üzerinde kaç demet hattı olacağı ve ne tür magnetlerin (insertion device) kullanılacağı tesbit edilmiştir. 4. nesil ışınımlar olan serbest elektron lazerleri için SASE ve Osilatör modda optimizasyonlar yapılarak ana parametreler belirlenmiştir. Proton sinkrotronunun da ana parametreleri belirlenerek, nötron ve müon demetleri ile yapılabilecek araştırmalar araştırılmıştır. Bu aşama için geliştirilen sonuçların bazıları 2004 yılında Ankara’da organize ettiğimiz “II. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi”(UPHUK-II, http://www.taek.gov.tr/uphuk2 )’nde sunulmuştur.

Daha ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki linkler vasıtasıyla edinebilirsiniz.

DPT Projesi (DPT2002K-120250): (2002-2005)Türk Hızlandırıcı Kompleksinin Genel Tasarımı (18 Araştırmacı).

Yürütücü Prof. Dr. Saleh SULTANSOY
Proje Sonuç Raporu (pdf, şifreli)

DPT Projesi (DPT2003K-1201906-5): (2003-2005)

Sinkrotron Işınımı ve Serbest Elektron Lazeri Üretimi ve Kullanımı İçin Genel Tasarımı” (13 Araştırmacı )
Yürütücü: Prof. Dr. Ömer YAVAŞ
Proje Sonuç Raporu(pdf,şifreli)