Proton Hızlandırıcısı (PH)

Proton Hızlandırıcısı:

2 GeV enerjili proton hızlandırıcısı ile elde edilecek ikincil demetlerinin (müon ve nötron) Ar-Ge amacıyla kullanımı ve hızlandırıcı sürümlü sistemlerin (ADS) geliştirilmesi ve uygulamaları planlanmaktadır.

http://tac.ankara.edu.tr/paf/