Ünvanı, Adı Soyadı, Kurumu, Görevi
E-mail

İletişim

Proje Yürütücüsü:Prof. Dr. Ömer YAVAŞ
Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü ve Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü

yavas@ankara.edu.tr

 
 

Tel: (312) 485 13 77 (HTE)
Fax: (312) 484 74 56 (HTE)
Tel: (312) 203 34 57 (Fakülte)
hte@ankara.edu.tr

Proje Yürütücü Yardımcıları:

Prof. Dr. Pervin ARIKAN
Gazi Ü. Fen-Edeb. Fak. Fizik Bölümü
pervin@gazi.edu.tr
(312) 202 12 41
Prof. Dr. Suat ÖZKORUCUKLU
S. Demirel Ü. Fen-Edeb. Fak. Fizik Bölümü
suatozkorucuklu@sdu.edu.tr
(312) 202 12 43
Prof. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ
Ankara Üniv. Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü ve Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü

asonmez@medicine.ankara.edu.tr

(312) 485 43 95
Prof. Dr. Ergun KASAP
Gazi Ü. Fen-Edeb. Fak. Fizik Bölümü

ergun@gazi.edu.tr

(312) 202 12 41
Doç. Dr. Hatice Duran YILDIZ
Ankara Üniv. Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü

hyildiz@ankara.edu.tr

(312) 485 37 45 / 5020

Üniversite Temsilcileri:

Boğaziçi Üniversitesi:Doç. Dr. V. Erkcan ÖZCAN
Boğaziçi Ü. Fen-Edeb. Fak. Fizik Bölümü

erkcan.ozcan@boun.edu.tr

(212) 359 54 00 / 6615

Doğuş Üniversitesi:Prof. Dr. Serkant A. ÇETİN
Doğuş. Ü. Fen-Edeb. Fak. Fen Bil. Bölümü

scetin@dogus.edu.tr

(216) 327 11 06 / 1308

Dumlupınar Üniversitesi:Doç. Dr. Alper Tolga ÇOLAK
Dumlupınar Ü. Fen-Edeb. Fak. Kimya Bölümü;

acolak@dumlupinar.edu.tr

0 (274) 265 20 50 / 54

Erciyes Üniversitesi:Prof. Dr. Hüseyin YAPICI
Erciyes Ü. Fen-Edeb. Fak. Fizik Bölümü

yapici@erciyes.edu.tr

(352) 437 4901
Gazi Üniversitesi:Prof. Dr. Pervin ARIKAN
Gazi Ü. Fen-Edeb. Fak. Fizik Bölümü

pervin@gazi.edu.tr

(312)202 12 43
İstanbul Üniversitesi:Prof. Dr. Baki AKKUŞ
İstanbul Ü. Fen Fak. Fizik Bölümü

akkus@istanbul.edu.tr

(212) 455 57 00 / 15260
Niğde Üniversitesi:Yrd. Doc. Dr. Hüsnü AKSAKAL
Niğde Ü. Fen-Edeb. Fak. Fizik Bölümü

aksakal@nigde.edu.tr

(535) 305 98 72

S. Demirel Üniversitesi:Prof. Dr. İskender AKKURT 
S. Demirel Ü. Fen-Edeb. Fak. Fizik Bölümü

iskenderakkurt@sdu.edu.tr

(246) 211 41 12

Uludağ Üniversitesi:Prof. Dr. İlhan TAPAN
Uludağ Ü. Fen-Edeb. Fak. Fizik Bölümü
(224) 442 92 56 / 1214
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü:Doç. Dr. Fikret YILDIZ
GYTE Fen-Edeb. Fak. Fizik Bölümü

fyildiz@gyte.edu.tr

(262) 605 13 02

Osmangazi Üniversitesi:Prof. Dr. Emel ALGIN
Osmangazi Fen-Edeb. Fak. Fizik Bölümü

tavukcu@ogu.edu.tr

(222) 437 49 01 / 32125