•       ISAC ve IMAC Komitelerinin oluşturulması (5 Aralık 2008)
•       THM IR SEL için Sc Teknolojiyi seçme kararı (5 Aralık 2008)
•       9. Proje Yönetim Kurulu Toplantısı, Ankara Üniv., (5 Aralık 2010)
•       VI. THM YUUP Çalıştayı,  Ankara Üniversitesi (2- 5 Aralık 2008)
•       5. THM YUUP Gelişim Raporu (15 Temmuz 2008)
•       8. Proje Yönetim Kurulu Toplantısı, YTÜ (7 Haziran 2008)
•       5. V. THM YUUP Çalıştayı, Yıldız Teknik Üniv.,  İstanbul (5- 7 Haziran 2008)

•       Enstitü kuruluş gerekçesinin Senatoca kabul edilip YÖK’e sunulması (15.04.2008)
•       Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL’e brifing (19 Şubat 2008)
•       DPT Müsteşarlığını ziyaret ederek bilgilendirme ve istişare (13 Nisan 2008)
•       Enstitü Kuruluşunun YÖK Genel Kurulunca onaylanması (12 Ağustos 2008)
•       Enstitü kuruluş gerekçesinin A.Ü. Senatosunca kabulü(15 Nisan 2008)
•       DPT yetkililerine brifing, Ankara Üniversitesi (14 Nisan 2008)
•       7. Proje Yönetim Kurulu Toplantısı, Ankara Üniversitesi (5 Nisan 2008)
•       Enstitü kuruluş gerekçesinin A.Ü. Müh. Fak. Kurulunda kabulü (31 Ocak 2008)
•       4. THM YUUP Gelişim Raporu (15 Ocak 2008)

 
     Ana imalatlar, ana  alımlar ve yurtdışı görevlendirmeler: 
•       Binaların etüd projesi tamamlandı, AGM Mühendislik (Nisan 2008) )
•       THM IR SEL + Bremstrahlung tesisi tasarım çalışmaları
•       Yurtdışı görevlendirme (29)