THM Sinkrotron Işınımı tesisi 3 GeV elektron sinkrotronuna dayalı 3. nesil
ışınım kaynağı tesisi olarak tasarlanmıştır. Kısa bilgi notu için tıklayınız.