1. A. K. Çiftçi, O Gürkan, T. Olgar, E. Recepoğlu, S. Sultansoy, Ö. Yavaş, Linac-Ring TYpe Phi Factory For Basic and Applied Researches, Turkish J. of Physics, 24, 547 – 558 ( 2000 )2. A. K. Çiftçi, S. Sultansoy, Ö. Yavaş, M. Yılmaz, TAC Proposal For Fundamental and Applied Research Proc. of the I. Euroasia Conference On Nuclear Science and Its Applications, 23 – 27 October 2000, Izmir, TURKEY, p. 1090 – 1096. ( 2000 )
3. Ö. Yavaş ( TAC Grubu adına ) Turkic Accelerator Center ( TAC ) Proposal 1st Helenic – Turkish International Physics Conference, Bodrum – Türkiye, Kos-Greece Abstracts Book, p: 131 ( 2001 )
4. S. Sultansoy, Ö. Yavaş, M. Yilmaz, 1 – 5 GeV’ lik Yüksek Akımlı Bir Proton Sinkrotronunun Ana Parametreleri ve Uygulama Alanları Fırat Üniv. Fen ve Müh. Dergisi 13 ( 2001 ) 375 – 378
5. A.K. Çiftçi, E. Recepoglu, S. Sultansoy, Ö. Yavaş and M. Yilmaz, Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı Projesi Sonuç Bulguları Fırat Üniversitesi, Fen ve Müh. Dergisi  13 ( 1 ) 2001, 363 – 367
6. A. K. Çiftçi ( TAC Grubu adına ), Türk Hızlandırıcı Kompleksi Önerisi
Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi ( UPHUK I ) 25 – 26 Ekim 2001, TAEK, Ankara
7. K. Çiftçi, E. Recepoğlu, Phi Fabrikasında Disruption’ın Işınlığa Etkisi
Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi ( UPHUK I ) 25 – 26 Ekim 2001, TAEK, Ankara
8. S. Sultansoy, Parçacık Hızlandırıcıları: Dün, Bugün, Yarın I. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi ( UPHUK I ) 25 – 26 Ekim 2001, TAEK, Ankara
9. Ö. Yavaş, 4. Nesil Işınım Kaynakları Olarak Serbest Elektron Lazerleri I. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi ( UPHUK I ) 25 – 26 Ekim 2001, TAEK, Ankara
10. Ö. Yavaş, Serbest Elektron Lazeri Üretiminde Parametre Optimizasyonu Fırat Üniversitesi, Fen ve Müh. Dergisi 14 ( 1 ) 2002, 139 – 144
11. E. Recepoglu, A. K. Çiftçi, S. Sultansoy, Ö. Yavaş, M. Yilmaz, Main Parameters of the Linac – Ring Type Charm – Tau Factory 8th European Particle Accelerator Conference, EPAC2002 3 – 7 June 2002, Paris, France Proc. of EPAC 2002, p. 1100 – 1102
12. A. K. Çiftçi ( TAC Grubu adına), Türk Hızlandırıcı Merkezi ( TAC ) Projesi: Yapılanlar ve Yapılması Gerekenler, 21. Ulusal Fizik Kongresi ( TFD 21 ), S. Demirel Üniversitesi, Isparta
13. Ö. Yavaş ( TAC Grubu Adına ), Türk Hızlandırıcı Kompleksi Projesi
Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi ( UPHUK II ) 07 – 09 Haziran 2004, ATO, Ankara
14. Ş. Yiğit, TAC SEL Projesi: Parametrizasyon ve Ön Tasarım II. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi ( UPHUK II ) 07 – 09 Haziran 2004, ATO, Ankara
15. Z. Nergiz, TAC Phi Fabrikasının Pozitron Depolama Halkası II. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi ( UPHUK II ) 07 – 09 Haziran 2004, ATO, Ankara
16. H. Aksakal, TAC Phi Fabrikası Depolama Halkasının Empedans Optimizasyonu II. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi (UPHUK II) 07-09 Haziran 2004, ATO, Ankara
17. E. Recepoğlu, Hızlandırıcı ve Çarpıştırıcı Tasarımında Simülason Programlarının Kullanımı II. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi ( UPHUK II ) 07 – 09 Haziran 2004, ATO, Ankara
18. R. Çiftçi, TAC Phi Fabrikası Sinkrotron Işınımı Kaynağında Optik Demet Hattı Tasarımı II. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi ( UPHUK II ) 07 – 09 Haziran 2004, ATO, Ankara
19. O. Çakır, K – Mezon Bozunumlarının Simülasyonu II. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi ( UPHUK II ) 07 – 09 Haziran 2004, ATO, Ankara
20. B. Şirvanlı, TAC Charm Fabrikasında D-Mezonların Nadir Bozunumlarının İncelenmesi II. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi ( UPHUK II ) 07 – 09 Haziran 2004, ATO, Ankara
21. M. Yılmaz, TAC Proton Sinkrotronu ve Nötron Bölgesi Uygulamaları II. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi ( UPHUK II ) 07 – 09 Haziran 2004, ATO, Ankara
22. Ö. Yavaş, SASE X-SEL: Fiziği, Projeler ve Uygulamaları II. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi ( UPHUK II ) 07 – 09 Haziran 2004, ATO, Ankara
23. Ö. Yavaş ( TAC Grubu adına ), Türk Hızlandırıcı Kompleksi Projesinin Genel Tasarımı 22. Ulusal Fizik Kongresi ( TFD22 ),14 – 17 Eylül 2004, Bodrum
24. E.Ataser, O. Çakır, A K. Çiftçi, H. Çiftçi, R. Çiftçi, E. Guliyev, H. Karadeniz, H. Koru, E. Recepoğlu, S. Sultansoy, B. Sirvanli, Ö. Yavaş, M. Yılmaz, Türk Hızlandırıcı Merkezi (TAC) Projesi: Yapılanlar ve Yapılması Gerekenler, SDÜ Fen Bilimleri Enst. Dergisi 8 (2004) 261 – 264.
25. A.K. Çiftçi, O. Çakır, E. Recepoğlu, S. Sultansoy, Ö. Yavaş, M. Yılmaz, The Status of Turkic Accelerator Complex Proposal, çağrılı konuşmacı, 21. Particle Accelerator Conference (PAC05) 16-20 May 2005, Knoxville, Tennessee, USA
26. Ö. Yavaş (TAC Grubu adına), Türk Hızlandırıcı Merkezi projesi: Geçilen ve Kalan Yolun Haritası 23. Ulusal Fizik Kongresi ( TFD23 ), 13 – 16 Eylül 2005, Muğla Üniversitesi, Bodrum
27. Ö. Karslı, Ö. Mete, Ö. Yavaş, TAC Test Laboratuvarı Olarak Kızıl Ötesi Serbest Elektron Lazeri 23. Ulusal Fizik Kongresi ( TFD23 ), 13 – 16 Eylül 2005, Muğla Üniversitesi, Bodrum