I. ve II. Aşama Proje Yayınları

1. A. K. Çiftçi, O Gürkan, T. Olgar, E. Recepoğlu, S. Sultansoy, Ö. Yavaş, Linac-Ring TYpe Phi Factory For Basic and Applied Researches, Turkish J. of Physics, 24, 547 – 558 ( 2000 )2. A. K. Çiftçi, S. Sultansoy, Ö. Yavaş, M. Yılmaz, TAC Proposal For Fundamental and Applied Research Proc. of the I. Euroasia Conference On Nuclear Science and Its Applications, 23 – 27 October 2000, Izmir, TURKEY, p. 1090 – 1096. ( 2000 )

3. Ö. Yavaş ( TAC Grubu adına ) Turkic Accelerator Center ( TAC ) Proposal 1st Helenic – Turkish International Physics Conference, Bodrum – Türkiye, Kos-Greece Abstracts Book, p: 131 ( 2001 )

4. S. Sultansoy, Ö. Yavaş, M. Yilmaz, 1 – 5 GeV’ lik Yüksek Akımlı Bir Proton Sinkrotronunun Ana Parametreleri ve Uygulama Alanları Fırat Üniv. Fen ve Müh. Dergisi 13 ( 2001 ) 375 – 378

5. A.K. Çiftçi, E. Recepoglu, S. Sultansoy, Ö. Yavaş and M. Yilmaz, Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı Projesi Sonuç Bulguları Fırat Üniversitesi, Fen ve Müh. Dergisi  13 ( 1 ) 2001, 363 – 367

6. A. K. Çiftçi ( TAC Grubu adına ), Türk Hızlandırıcı Kompleksi Önerisi

Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi ( UPHUK I ) 25 – 26 Ekim 2001, TAEK, Ankara

7. K. Çiftçi, E. Recepoğlu, Phi Fabrikasında Disruption’ın Işınlığa Etkisi

Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi ( UPHUK I ) 25 – 26 Ekim 2001, TAEK, Ankara

8. S. Sultansoy, Parçacık Hızlandırıcıları: Dün, Bugün, Yarın I. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi ( UPHUK I ) 25 – 26 Ekim 2001, TAEK, Ankara

9. Ö. Yavaş, 4. Nesil Işınım Kaynakları Olarak Serbest Elektron Lazerleri I. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi ( UPHUK I ) 25 – 26 Ekim 2001, TAEK, Ankara

10. Ö. Yavaş, Serbest Elektron Lazeri Üretiminde Parametre Optimizasyonu Fırat Üniversitesi, Fen ve Müh. Dergisi 14 ( 1 ) 2002, 139 – 144

11. E. Recepoglu, A. K. Çiftçi, S. Sultansoy, Ö. Yavaş, M. Yilmaz, Main Parameters of the Linac – Ring Type Charm – Tau Factory 8th European Particle Accelerator Conference, EPAC2002 3 – 7 June 2002, Paris, France Proc. of EPAC 2002, p. 1100 – 1102

12. A. K. Çiftçi ( TAC Grubu adına), Türk Hızlandırıcı Merkezi ( TAC ) Projesi: Yapılanlar ve Yapılması Gerekenler, 21. Ulusal Fizik Kongresi ( TFD 21 ), S. Demirel Üniversitesi, Isparta

13. Ö. Yavaş ( TAC Grubu Adına ), Türk Hızlandırıcı Kompleksi Projesi

Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi ( UPHUK II ) 07 – 09 Haziran 2004, ATO, Ankara

14. Ş. Yiğit, TAC SEL Projesi: Parametrizasyon ve Ön Tasarım II. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi ( UPHUK II ) 07 – 09 Haziran 2004, ATO, Ankara

15. Z. Nergiz, TAC Phi Fabrikasının Pozitron Depolama Halkası II. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi ( UPHUK II ) 07 – 09 Haziran 2004, ATO, Ankara

16. H. Aksakal, TAC Phi Fabrikası Depolama Halkasının Empedans Optimizasyonu II. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi (UPHUK II) 07-09 Haziran 2004, ATO, Ankara

17. E. Recepoğlu, Hızlandırıcı ve Çarpıştırıcı Tasarımında Simülason Programlarının Kullanımı II. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi ( UPHUK II ) 07 – 09 Haziran 2004, ATO, Ankara

18. R. Çiftçi, TAC Phi Fabrikası Sinkrotron Işınımı Kaynağında Optik Demet Hattı Tasarımı II. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi ( UPHUK II ) 07 – 09 Haziran 2004, ATO, Ankara

19. O. Çakır, K – Mezon Bozunumlarının Simülasyonu II. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi ( UPHUK II ) 07 – 09 Haziran 2004, ATO, Ankara

20. B. Şirvanlı, TAC Charm Fabrikasında D-Mezonların Nadir Bozunumlarının İncelenmesi II. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi ( UPHUK II ) 07 – 09 Haziran 2004, ATO, Ankara

21. M. Yılmaz, TAC Proton Sinkrotronu ve Nötron Bölgesi Uygulamaları II. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi ( UPHUK II ) 07 – 09 Haziran 2004, ATO, Ankara

22. Ö. Yavaş, SASE X-SEL: Fiziği, Projeler ve Uygulamaları II. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi ( UPHUK II ) 07 – 09 Haziran 2004, ATO, Ankara

23. Ö. Yavaş ( TAC Grubu adına ), Türk Hızlandırıcı Kompleksi Projesinin Genel Tasarımı 22. Ulusal Fizik Kongresi ( TFD22 ),14 – 17 Eylül 2004, Bodrum

24. E.Ataser, O. Çakır, A K. Çiftçi, H. Çiftçi, R. Çiftçi, E. Guliyev, H. Karadeniz, H. Koru, E. Recepoğlu, S. Sultansoy, B. Sirvanli, Ö. Yavaş, M. Yılmaz, Türk Hızlandırıcı Merkezi (TAC) Projesi: Yapılanlar ve Yapılması Gerekenler, SDÜ Fen Bilimleri Enst. Dergisi 8 (2004) 261 – 264.

25. A.K. Çiftçi, O. Çakır, E. Recepoğlu, S. Sultansoy, Ö. Yavaş, M. Yılmaz, The Status of Turkic Accelerator Complex Proposal, çağrılı konuşmacı, 21. Particle Accelerator Conference (PAC05) 16-20 May 2005, Knoxville, Tennessee, USA

26. Ö. Yavaş (TAC Grubu adına), Türk Hızlandırıcı Merkezi projesi: Geçilen ve Kalan Yolun Haritası 23. Ulusal Fizik Kongresi ( TFD23 ), 13 – 16 Eylül 2005, Muğla Üniversitesi, Bodrum

27. Ö. Karslı, Ö. Mete, Ö. Yavaş, TAC Test Laboratuvarı Olarak Kızıl Ötesi Serbest Elektron Lazeri 23. Ulusal Fizik Kongresi ( TFD23 ), 13 – 16 Eylül 2005, Muğla Üniversitesi, Bodrum