PARÇACIK  FABRİKASI TESİSİ (TURKFAB)
Tesis ülkemizde deneysel parçacık fiziği araştırmalarının yapılabilmesini, dedektör teknolojilerinin ve veri toplama ve işleme teknolojilerinin geliştirilmesini ve kullanılmasını temin için elektron-pozitron çarpıştırıcısı olarak tasarlanmıştır. Süper charm fabrikası olarak da bilinen ve asimetrik linak-halka tipinde tasarlanan tesis ile temel parçacık fiziği araştırmalarında dünya bilimine somut katkılar yapılması hedeflenmiştir.
Web: http://tac.ankara.edu.tr/pf
Tesisin Özellikleri ve Araştırma Potansiyeli:
Hızlandırıcılar: 1 GeV enerjli elektron hızlandırıcısı (linak) ve 3.6 GeV enerjili pozitron sinkrotronu.
Işınlık ve Kütle Merkezi Enerjisi: 1035 cm-2s-1  ve  3.8 GeV
Tesisin Araştırma Potansiyeli: Charm quarklarını rezonansta üretmek, mezon fiziği araştırmalarını ülkemizde mümkün kılmak, yeni fizik çalışmaları yapmak, dedektör teknolojisi ve veri alma ve işleme konularında ülkemizde ileri düzeyli araştırmaları mümkün kılmak, evrensel düzeyde temel parçacık fiziği araştırmalarına katkı sağlamak. Tesis, IHEP-BESIII (Çin) tesisinden 100 mertebe yüksek ışınlık değeri ile dünyada en yüksek ışınlık değerine sahip Charm fabrikası olacaktır.
turkfab