Kalkınma Bakanlığı desteği ile Ankara Üniversitesi koordinatörlüğünde sürdürülen Türk Hızlandırıcı Merkezi Projesi kapsamında Ankara Üniversitesi ile dünyanın önde gelen Hızlandırıcı merkezleri arasında karşılıklı işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır. Ayrıca 2009 yılında proje kapsamında Uluslararası Bilimsel Danışma Komitesi (ISAC) ve Uluslararası Makina Danışma Komitesi (IMAC) oluşturulmuştur.
İkili İşbirliği Anlaşmaları:
——————————————————————————————————————–
Ankara Üniversitesi – Deutsche Elektronen SYnchrotron (DESY)
DESY, Deutsche Elektronen SYnchrotron, http://www.desy.de
Notke Str. 85, Hamburg, Germany
Anlaşma yapılan yıl: 17.06.1996
Alman Elektron Sinkrotronu (DESY), Helmholtz Birliği’nin bir üyesi ve dünyanın önde gelen hızlandırıcı merkezlerinden biridir. Hamburg ve Zeuthen (Berlin)’de iki merkeze sahiptir. Almanya’nın en büyük ulusal araştırma merkezi özelliğine sahiptir.  İşbirliği anlaşması beşer yıllık periyodlar ile uzatılarak devam ettirilmektedir.
——————————————————————————————————————–
Ankara Üniversitesi – Helmholtz Zentrum Dresden – Rossendorf (HZDR)
Helmholtz Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR)http://www.hzdr.de
I.
Anlaşma yılı:2007
II.Anlaşma yılı:2010
Forschungzentrum Dresden (FZD) Dresden’in 17 km doğusunda kurulu bulunan Almanya’nın sayılı ulusal araştırma merkezlerindendir. Merkezdeki araştırmalar 6 enstitü tarafından gerçekleştirilmektedir.
– Institute of Ion Beam Physics and Materials Research
– Institute of Radiopharmacy
– Radiation Sources Institüte, ELBE
– Institute of Safety Research
– Institute of Radiochemistry
– Dresden High Magnetic Field Laboratory
——————————————————————————————————————–
Ankara Üniversitesi –  Helmholtz Zentrum Berlin (HZB)- BESSY 
Helmholtz Zentrum Berlin (HZB), BESSY (Berliner Elektronenspeicherring-Gesellscaft für Synschrotronstarhlung),http://www.helmholtz-berlin.de
Anlaşma yapılan yıl: 2007
BESSY, Berlin Sinkrotron Işınımı Araştırma Merkezi, 1979’da DESY (Hamburg), Forschungzentrum Julich (FJZ), Forchungzentrum Kalsruhe (FZK), Hahn-Meitner Institut Berlin (HMI) ve Max Planck Enstitüsünün (MPI) ortak kurduğu bir araştırma merkezdir. Bu 5’li ortaklık 1979-1989 arasında Berlin’de BESSY-I laboratuarını kurup işletmiş, 1998’de ise Berlin-Adlershof’ta BESSY-II laboratuarını inşa etmişlerdir. BESSY’ninde yer aldığı Berlin-Adlershof bölgesi Alman hükümeti tarafından bir çok enstitü ve araştırma merkezinin yer aldığı ve yaklaşık 10.000 kişinin çalıştığı  bir Bilim ve Teknoloji parkı olarak tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
——————————————————————————————————————–
Ankara Üniversitesi – CERN ATLAS ve CLIC (İsviçre)
CERN, Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi, http://www.cern.ch
Anlaşma yapılan yıllar:
ATLAS (1997)
CLIC (2005)
CERN, 1954’te 12 Avrupa ülkesinin ortaklaşa kurduğu dünyanın en büyük hızlandırıcı merkezidir. Üye devlet sayısı 21’dir. Ülkemiz asosye üyelik anlaşmasını 12.05.2013 tarihinde imzalamıştır. Ankara Üniversitesi 1997 yılından bu yana önce TÜBİTAK’ın, ardından TAEK’in mali desteği ile LHC-ATLAS deneyi üyeliğini sürdürmektedir. Ankara Üniversitesi TAEK desteği ile yürütülen projeler aracılığı ile CERN-CLIC projesine 2004’te katılmış, bu çerçevede CERN ile CLIC laboratuarlarında hızlandırıcı fizikçisi yetiştirmek, karşılıklı bilgi ve bilim insanı değişimi v.b. olanakları sağlayan işbirliği anlaşmasını Ağustos 2005’te imzalamıştır. İşbirliği anlaşması 2013’te yenlenmiştir.
——————————————————————————————————————–
Ankara Üniversitesi – Cockcroft Institute (CI) (England)
Cockcroft Institute, UK,  http://www.cockcroft.ac.uk
Anlaşma yaplan yıl: Mayıs 2011
——————————————————————————————————————–
Ankara Üniversitesi – IHEP (Çin)
International High Energy Physics Institute, http://english.ihep.cas.cn
Anlaşma yapılan yıl: Aralık 2011
——————————————————————————————————————–
Ankara Üniversitesi – European XFEL (Almanya)
European X-Ray Free Electron Laser Facility, http://www.xfel.eu
Anlaşma yapılan yıl: Mayıs 2012
European XFEL tesisi 13 Avrupa ülkesinin DESY hızlandırıcı merkezinin koordinasyonunda Hamburg’ta kurduğu ve dünyanın en güçlü ışınım kaynağı (FEL) tesisidir. Tesiste bilimsel araştırmalara 2017 yılında başlanılacaktır.
——————————————————————————————————————–
Ankara Üniversitesi – European Spallation Source (ESS) (İsveç)
European Spallation Source Facility, http://europeanspallationsource.se
Anlaşma yapılan yıl: Eylül 2013
ESS, 17 Avrupa Ülkesinin birlikte kurduğu ve GeV enerjili yüksek akılı proton hızlandırıcına dayalı dünyanın en güçlü nötron üretim ve kullanım merkezi olarak inşa edilmektedir.
——————————————————————————————————————–
Ankara Üniversitesi – INFN-LNS (İtalya)
Instituto Nazionale di Fizica Nucleare (INFN) Laboratori Nazionali del Sud (LNS)
http://www.lns.infn.it
Anlaşma yapılan yıl: Eylül 2014
INFN-LNS merkezi hızlandırıcıya dayalı nükleer fizik ve iyon fiziği çalışmalarının yapıldığı önemli bir araştırma merkezidir. INFN’in Catania (Sicilya) şehrindeki branşı olarak kurulmuşur.
——————————————————————————————————————–
Uluslararası Danışma Komiteleri
Yürütülmekte olan  Türk Hızlandırıcı Merkezi konulu DPT- YUUP projesi kapsamında proje yönetim kurulunun önerileri doğrultusunda Rektörlük onayı ile oluşturulan Uluslararası Bilimsel Danışma Komitesi (ISAC) ve Uluslararası Teknik (Makine) Danışma Komitesi (IMAC) alanlarında uzman bilim insanlarından oluşmaktadır.
Türk Hızlandırıcı Merkezi Projesi Uluslararası Bilimsel Danışma Komitesi (UBDK)
(TAC- International Scientific Advisory Committee, ISAC)
Prof. Dr. Ercan ALP (Başkan)                       Argonne National Laboratory, USA
Prof. Dr. Behçet ALPAT                                INFN Perugia, ITALY
Prof. Dr. David M. ASNER                            Carleton University, CANADA
Prof. Dr. Swapan CHATTOPADHYAY         Cockroft Institute, UK
Prof. Dr. Sergei LEVICHEV                           BINP, RUSSIA
Prof. Dr. Yaşar ÖNEL                                   Univ. of Iowa, USA
Prof. Dr. Luigi PALUMBO                              INFN Frascati, ITALY
Prof. Dr. Ken PEACH                                    Oxford University, ENGLAND
Prof. Dr. Roland SAUERBREY                      FZDR, GERMANY
Prof. Dr. Zehra SAYERS                               Sabancı University, TURKEY
Dr. Ali TANRIKUT                                          TAEK, TURKEY
Assoc. Prof. Dr. Gökhan UNEL                     CERN, SWITZERLAND
Prof. Dr. Helmut WIEDEMANN                     Stanford University, USA
Prof. Dr. Frank ZIMMERMANN                       CERN, SWITZERLAND
Türk Hızlandırıcı Merkezi Projesi  Uluslararası Makine Danışma Komitesi (UMDK)
(TAC-International Machine Advisory Committee, IMAC)
Prof. Dr. John DELAYEN            Jefferson Ulusal Hızlandırıcı Lab. (JLab),  USA
Prof. Dr. Hideaki OHGAKI           Kyoto University, JAPAN
Dr. Peter MICHEL (Başkan)        Forschungzentrum Dresden (FZDR), GERMANY
Dr. Dieter TRINES                      Deutsche Elektronen Synchrotron (DESY), GERMANY
Dr. Ernst WEIHRETER               Helmholz Zentrum Berlin (HZB)-BESSY, GERMANY