(1998-2014)

Doktora Tezleri

Ekber GULIYEV
Doktora Tezi: SEL Gamma-Çekirdek Çarpıştırıcıları ile Nükleer Spektroskopi ve Kollektif Çekirdek Uyarılmaları (2002)
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Ömer Yavaş
Erdal RECEPOĞLU
Doktora Tezi: Linak-halka Tipli Çarpıştırıcılarda Demet Kararlılığı (2004)
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Abbas Kenan Çiftçi
Özgül ÖZTÜRK
Doktora Tezi: Effects of Humidity and Various Gases on the Electrical Conductivity of Polyethylene Glycol (2006)
Boğaziçi Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Yani Skarlatos
Şenay YİĞİT
Doktora Tezi: Türk Hızlandırıcı Kompleksi Projesi Kapsamında SASE ve Osilatör Modda Serbest Elektron Lazerinin Genel Tasarımı (2007)
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Ömer Yavaş
Hüsnü AKSAKAL
Doktora Tezi: CLIC-LHC’ye Dayalı Gama proton Çarpıştırıcısının İncelenmesi (2007)
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Abbas Kenan Çiftçi
Ercan PİLİÇER
Doktora Tezi: Radyasyon Hasarının Yüksek Enerji Silikon Dedektörlere Etkisi (2008)
Uludağ Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. İlhan Tapan
Zafer NERGİZ
Doktora Tezi: Gamma-Proton Çarpıştırıcısının Işınlığına Elektronların Enine ve Boyuna Hareketlerinin Etkisi (2008)
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Abbas Kenan Çiftçi
Emine Gamze YALÇINER
Doktora Tezi: Proton Hızlandırıcılarının Nükleer Uygulama Alanları ile Protonlarla Oluşturulan Nükleer Reaksiyon Tesir Kesitlerinin İncelenmesi (2008)
Gazi Üniversitesi, Danışman: Doç. Dr. Eyyup Tel
Fatih BULUT
Doktora Tezi: Three Particle Model of Pion-Nucleon System (2008)
SUNY at Bufallo, USA,  Danışman: Prof. Dr. Michael G. Fuda
Numan AKDOĞAN
Doktora Tezi: Origin of Ferromagnetism in Oxide-Based Diluted Magnetic Semiconductors (2008)
Ruhr-Universitat Bochum, Germany, Danışman: Prof. Dr. Hartmut Zabel
Aysuhan OZANSOY
Doktora Tezi: Elektron-Pozitron Çarpıştırıcılarında Spin–3/2 Uyarılmış Leptonların Üretimi ve Bozunumu (2009)
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Orhan Çakır
Ela GANİOĞLU
Doktora Tezi: Düşük Enerjili Uyarılmaların Nötron ve Proton Sayısının Fonksiyonu Olarak Gelişimi (2009)
İstanbul Üniversitesi,
Danışmanlar: Prof. Dr. Baki Akkuş – Prof. Dr. Ramon Wyss (Royal Institute of Technology)
Burcu ÇAKIRLI
Doktora Tezi: Valans Proton-Nötron Etkileşmelerinin Atomik Çekirdekteki Etkilerinin Araştırılması (2009)
İstanbul Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Baki Akkuş
Mehmet ŞAHİN
Doktora Tezi: Yüksek Enerjili Çarpıştırıcılarda Dikuarkların Üretimi (2009)
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Orhan Çakır
Kazem AZİZİ
Doktora Tezi: Properties of Light and Heavy Baryons in Light Cone QCD Sum Rules Formalism (2009)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Danışmanlar: Prof. Dr. Altuğ Özpineci – Prof. Dr. Takmassib Aliev
Bayram TALİ
Doktora Tezi: Test Results of the Hamamatsu R7378A Phototubes, Analysis of the Test Beam 08 and Preliminary After-Installation Data of the CMS-CASTOR Calorimeter (2009)
Çukurova Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Gülsen Önengüt
Deniz SUNAR ÇERÇİ
Doktora Tezi: Measurement of K*+/-(892) Production in Deep Inelastic ep Scattering with H1 Detector at HERA (2009)
Antwerpen Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Eddi De Wolf
Salim ÇERÇİ
Doktora Tezi: Low-x QCD with Jets in the CMS Hadron Forward Calorimeter in Proton-Proton Collisions at sqrt(s)=14 TeV and Test Studies of Forward Calorimeters (2009)
Çukurova Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Eda Eşkut
Fatma KOÇAK
Doktora Tezi: Kalorimetrede Enerji Çözünürlüğü (2010)
Uludağ Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. İlhan Tapan
Özkan ŞAHİN
Doktora Tezi: Gazlı Dedektör Benzetişimi için Yeni Yöntemler (2011)
Uludağ Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Emin N. Özmutlu
İffet ÇAVDAR ÖZGÜR
Doktora Tezi: Sintigrafik Görüntülerde Kısmi Hacim Etkisinin İncelenmesi (2011)
İstanbul Üniversitesi, Danışman: Doç. Dr. Yeşim Öktem
Avni AKSOY
Doktora Tezi: Doğrusal Hızlandırıcılarda Kararsızlıkların İncelenmesi ve Optimizasyonu (2011)
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Ömer Yavaş
Bora KETENOĞLU
Doktora Tezi: GeV Enerjili Elektron-Pozitron Çarpıştırıcıları ve SASE Serbest Elektron Lazerleri İçin Doğrusal Elektron Hızlandırıcılarının Optimizasyonu (2011)
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Ömer Yavaş
Abdullatif ÇALIŞKAN
Doktora Tezi: 1 GeV Enerjili ve Çok Amaçlı Doğrusal Proton Hızlandırıcısı için Parametre Optimizasyonu ve Demet Dinamiği (2011)
Gazi Üniversitesi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Metin Yılmaz
Sertaç ÖZTÜRK
Doktora Tezi: Search for New Particles Decaying to Dijet in 7 TeV Proton-Proton Collisions at CMS (2011)
Çukurova Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Gülsen Önengüt
Volkan ARI
Doktora Tezi: Üçüncü Aile Sfermiyon Karışım, Üretim ve Bozunumları (2012)
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Orhan ÇAKIR
Sinan KUDAY
Doktora Tezi: Büyük Hadron Çarpıştırıcısında Üçüncü Aile Sfermiyon Üretimi (2012)
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Orhan ÇAKIR
Özlem KARSLI
Doktora Tezi: Parçacık Hızlandırıcılarında Hızlandırıcı RF Dalga Üretim, Taşınım ve Kontrol Sistemleri Tasarımı (2012)
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Ömer Yavaş
Adnan KILIÇ
Doktora Tezi: Radyasyonun Yüksek Enerji Detektörlerine Etkisi (2012)
Uludağ Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Emin Nurhan ÖZMUTLU
Volkan ÇETİNKAYA
Doktora Tezi: Çarpıştırıcılarda Dördüncü Aile Kuarklarının Üretimleri ve Bozunumları (2013)
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Orhan ÇAKIR
Ertan ARIKAN
Doktora Tezi: LHeC’ te e+p Çarpıştırıcısı ve Dedektörünün İncelenmesi (2013)
Niğde Üniversitesi, Danışman: Doç. Dr. Hüsnü Aksakal
Halime TUGAY
Doktora Tezi: Türk Hızlandırıcı Merkezi Serbest Elektron Lazeri Tesisi İçin Undulatör ve Rezonatör Optimizasyonu (2014)
Süleyman Demirel Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Suat Özkorucuklu
Hüseyin Ozan TEKİN
Doktora Tezi: Bremsstahlung Deney Alanı Dedektör Parametrelerinin Belirlenmesi (2014)
Süleyman Demirel Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. M. İskender Akkurt
Yüksek Lisans Tezleri
 
Erdal RECEPOĞLU
Yüksek Lisans Tezi: Parçacık Hızlandırıcılarında Demet Dinamiği (1998)
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Abbas Kenan Çiftçi
Turan OLGAR
Yüksek Lisans Tezi: Parçacık Hızlandırıcılarında Demet Dağılma Süreçleri ve Soğutma Teknikleri (1999)
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Ömer Yavaş
Rena MUSTAFAYEVA
Yüksek Lisans Tezi: Dördüncü Standart Model Ailesi Fermiyonlarının Fenomenolojisi (2000)
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Abbas Kenan Çiftçi
Zafer NERGİZ
Yüksek Lisans Tezi: Linak-Halka Tipli Fi Fabrikasının Tasarımı ve Halkadaki Demetin Boyuna Kararsızlıkları (2003)
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Abbas Kenan Çiftçi
Özge AMUTKAN
Yüksek Lisans Tezi: Linak-Halka Tipli Parçacık Çarpıştırıcıları: THERA Örneği (2003)
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Ömer Yavaş
Özlem YAŞAR
Yüksek Lisans Tezi: RF Lineer Elektron Hızlandırıcıları ve Serbest Elektron Lazerleri (2003)
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Ömer Yavaş
Emel KİLİT
Yüksek Lisans Tezi: RF Lineer Hızlandırıcılarda Parametre Optimizasyonu ve Demet Dinamiği (2004)
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Ömer Yavaş
S.Cem İNAN
Yüksek Lisans Tezi: CLIC’ de Higgs Bozon Üretiminin Bilgisayar Simülasyon Yöntemleriyle İncelenmesi (2005)
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Abbas Kenan Çiftçi
A. Alper BİLLUR
Yüksek Lisans Tezi: CLIC’ de Top Kuark Üretiminin Bilgisayar Simülasyon Yöntemleriyle İncelenmesi (2005)
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Abbas Kenan Çiftçi
Öznur METE
Yüksek Lisans Tezi: Hızlandırıcılara Dayalı Işınım Kaynaklarının Fiziksel Karakteristikleri (2006)
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Ömer Yavaş
Özlem KARSLI
Yüksek Lisans Tezi: Hızlandırıcılara Dayalı Kızıl Ötesi Serbest Elektron Lazeri (IR FEL) Optimizasyonu (2006)
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Ömer Yavaş
Sinan KUDAY
Yüksek Lisans Tezi: Üst Kuarkın FCNC Üretimi (2006)
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Orhan Çakır
Volkan ARI
Yüksek Lisans Tezi: Elektron-Pozitron Çarpışmalarında Rezonans ve Çift Üretim Süreçleri (2007)
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Orhan Çakır
Volkan ÇETİNKAYA
Yüksek Lisans Tezi: CERN-LHC’ deki Deneylerde Yüksek Enerji Fiziği Modelleme Çalışmaları (2007)
Dumlupınar Üniversitesi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hatice Duran Yıldız
Tufan KAYACI
Tezsiz Yüksek Lisans Projesi: Kızılötesi Serbest Elektron Lazerleri (IR- FEL) için Elektron Demet Parametreleri (2007)
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Ömer Yavaş
Sertaç ÖZTÜRK
Yüksek Lisans Tezi: CMS-CASTOR Alt Dedektörünün Fototüplerinin Kalite Kontrol Testleri (2007)
Çukurova Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Gülsen Önengüt
M. Emre KANSU
Yüksek Lisans Tezi: Astrofizikteki Nükleer Reaksiyonların Tesir Kesiti Hesaplamaları (2007)
Dumlupınar Üniversitesi, Danışman: Doç. Dr. Latife Şahin Yalçın
Çağlar KAYA
Tezsiz Yüksek Lisans Projesi: Sinkrotron Işınımı Üretimi ve Fiziksel Özellikleri (2008)
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Ömer Yavaş
Yeşim CENGER
Yüksek Lisans Tezi: Üçüncü Nesil ve Dördüncü Nesil Işınım Kaynakları İçin Kullanılan Magnetlerin Işınım Karakteristiklerine Etkilerinin İncelemesi (2008)
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Ömer Yavaş
Müge TURAL
Yüksek Lisans Tezi: Kırmızıaltı Serbest Elektron Lazerinin Temel ve Uygulamalı Araştırmalarda Kullanımı (2008)
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Ömer Yavaş
Sezen TEKİN
Yüksek Lisans Tezi: Osilatör SEL Sisteminde Optik Kavite Yapıları ve Kazanç Mekanizmaları (2008)
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Ömer Yavaş
Muhammed F. KULUÖZTÜRK
Yüksek Lisans Tezi: Mikroişlemci Destekli Radyasyon Sayım Sistemi Geliştirilmesi (2009)
Fırat Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Mahmut Doğru
Kahraman ZENGİN
Yüksek Lisans Tezi: Türk Hızlandırıcı Merkezi Projesinin 3.56 GeV Enerjili Depolama Halkasında Demet Yayınımı ve Örgü Optimizasyonu (2009)
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Abbas Kenan Çiftçi
Hakan ÇETİNKAYA
Yüksek Lisans Tezi: Kütahya İli İçme Sularında Radon ve Radyum Miktarlarının Belirlenmesi (2009)
Dumlupınar Üniversitesi, Danışman: Doç. Dr. Latife Şahin Yalçın
Nurdan KARPUZ  
Yüksek Lisans Tezi: 125,124,123,122Te(p,xn) Reaksiyonları için Uyarılma Fonksiyonları ve Toplam Tesir Kesitlerinin Teorik Hesaplamaları (2009)
Afyonkocatepe Üniversitesi, Danışman: Doç. Dr. Rıdvan Ünal
Emre EROĞLU
Yüksek Lisans Tezi: SEL Laboratuarı Konrol Sistemi Tasarımı (2010)
Uludağ Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. İlhan Tapan
Gülfem SÜSOY
Yüksek Lisans Tezi: Yüksek Rezolüsyonlu (3He,t) Reaksiyonu ile Elde Edilen +3/2 İzospinli 45Sc Çekirdeğinin Gamow-Teller Geçişlerinin İncelenmesi (2010)
İstanbul Üniversitesi, Danışman: Doç. Dr. Yeşim Öktem
Demet SARIYER
Yüksek Lisans Tezi: Parçacık Hızlandırıcılarında Dış Radyasyon Güvenliği (2010)
Celal Bayar Üniversitesi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rahmi Küçer
Hüseyin YILDIZ
Yüksek Lisans Tezi: Türk Hızlandırıcı Merkezi’ nin Sinkrotron Halkasında Dinamik Aralığın Heasbı (2010)
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Abbas Kenan Çiftçi
Hatice YILMAZ
Yüksek Lisans Tezi: Türk Hızlandırıcı Merkezi, Optik Kavite Sisteminin Yapısı ve Parametrelerin Hesaplanması (2010)
Dumlupınar Üniversitesi, Danışman: Doç. Dr. Hatice Duran Yıldız
Selin DURAK
Yüksek Lisans Tezi: Kütahya Kaplıca Sularında Radon-Radyum Konsantrasyonlarının ve Kaplıcalardaki Kapalı Ortam Radon Konsantrasyonlarının Belirlenmesi (2010)
Dumlupınar Üniversitesi, Danışman: Doç. Dr. Latife Şahin Yalçın
Sevil GELGÜN
Yüksek Lisans Tezi: Kütahya İli Kapalı Mekanları Radon Gazı Konsantrasyonu Ölçümü (2010)
Dumlupınar Üniversitesi, Danışman: Doç. Dr. Latife Şahin Yalçın
Zehra Nur DEMİRCİ
Yüksek Lisans Tezi: Bremsstrahlung Foton Işınımı için Radyatör Parametrelerinin Belirlenmesi (2011)
Süleyman Demirel Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. İskender Akkurt
Hüseyin Ozan TEKİN
Yüksek Lisans Tezi: Bremsstrahlung Foton Demetinin Gömülmesi için Parametlerin Belirlenmesi ve Tasarlanması (2011)
Süleyman Demirel Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. İskender Akkurt
Mustafa ÖZTÜRK
Yüksek Lisans Tezi: Manyetik Malzemelerde (Fe/CoO) Kaydırma (Exchange Bias) Etkisi (2011)
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,
Danışmanlar: Doç. Dr. Numan Akdoğan – Yrd. Doç. Dr. İlker Cenik
Erdem DEMİRCİ
Yüksek Lisans Tezi: CoO/Co Manyetik İnce Filmlerde Kaydırma (Exchange Bias) Etkisi (2011)
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Danışman: Doç. Dr. Numan Akdoğan
Özden KONAKÇI
Yüksek Lisans Tezi: Kırmızıaltı Serbest Elektron Lazerinin Fizik ve Kimya Uygulamaları (2011)
Gazi Üniversitesi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Metin Yılmaz
Metin AYDAR
Yüksek Lisans Tezi: Türk Hızlandırıcı Merkezi, SASE ve IR-SEL Sisteminin GENESIS 1.3 Kodu ile Modellenmesi (2011)
Dumlupınar Üniversitesi, Danışman: Doç. Dr. Hatice Duran Yıldız
Öykü KABUKÇU
Yüksek Lisans Tezi: Süperiletken RF Kaviteler İçin He Soğutma Sisteminin Fiziği ve İşletimi (2011)
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Ömer Yavaş
Muhammed Emin NAZLIM
Yüksek Lisans Tezi: LİNAK’ a Dayalı Radyasyon Tedavisinde 15,18 ve 21 MeV Enerjili Elektronların Çıkış Dozlarının Farklı Dozimetreler ile Elde Edilmesi ve Karşılaştırılması (2011)
Gazi Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Pervin Arıkan
Hakan PEKDOĞAN
Yüksek Lisans Tezi: Proton Hızlandırıcılarının Uygulama Alanları ve Türk Hızlandırıcı Merkezi (THM)’ nde Radyoizotop Üretim Potansiyelinin Araştırılması (2011)
Kırıkkale Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Abdullah Aydın
Adem PARABAŞ
Yüksek Lisans Tezi: Fe İyonu Katkılandırılmış Tek Kristal Yttria-Stabilized Zirconia (YSZ)(100) Alttaşının Manyetik Özelliklerinin Araştırılması (2011)
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Danışman: Doç. Dr. Mustafa Özdemir
Burcu TOYDEMİR
Yüksek Lisans Tezi: InN Nano Parçacıkların Gerçek Zamanlı Büyütülme Kinetiği (2011)
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Leyla Çolakerol Arslan
Merve ERTAŞ
Yüksek Lisans Tezi: Mn Katkılanmış InN İnce Filminin Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi (2011)
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Leyla Çolakerol Arslan
Salih AKBULUT
Yüksek Lisans Tezi: Polimerik Tabanlı Spinel Nanokompozit (Ni0.5Zn0.4Cu0.1Fe2O4)x(CoFe2O4)3-x Ferritlerinin Dielektrik vee İletkenlik Özellikleri (2011)
Sakarya Üniversitesi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Şentürk
Duygu TARHAN
Yüksek Lisans Tezi: Farklı Nükleer Kütle Modellerinin dVpn  Değerleri Kullanarak Analizi (2012)
İstanbul Üniversitesi, Danışman: Doç. Dr. R. Burcu Çakırlı
Nurgül HAFIZOĞLU
Yüksek Lisans Tezi: Kütahya İli ve İlçelerindeki Çevresel Gama Radyasyonu (2012)
Dumlupınar Üniversitesi, Danışman: Doç. Dr. Latife Şahin Yalçın
Görkem TÜREMEN
Yüksek Lisans Tezi: FLUKA Benzetim Kodunun Proton Hızlandırıcıları için Zırh Maddelerinin Belirlenmesinde Kullanılması (2012)
Celal Bayar Üniversitesi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rahmi Küçer
Fatma Çağla ÖZTÜRK
Yüksek Lisans Tezi: Lineer Proton Hızlandırıcılarında Kullanılan Magnetlerin Tasarımı (2012)
İstanbul Üniversitesi, Danışman: Doç. Dr. Yeşim Öktem
Özgür AYTAN
Yüksek Lisans Tezi: TR-2 Araştırma Reaktörünün Mevcut Işınlanmış Yakıt Elemanlarının Sızdırmazlık Testi (2012)
Muğla Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Tayfun Büke
Ayşe BAT
Yüksek Lisans Tezi: Kendiliğinden Genlik Artırımlı Lazer Sisteminde Elektron Tabancası ve Süperiletken Hızlandırıcı Yapıların Modellenmesi (2012)
Dumlupınar Üniversitesi, Danışman: Doç. Dr. Hatice Duran Yıldız
Ayşegül UŞUN
Yüksek Lisans Tezi: Süperiletken Doğrusal Hızlandırıcıdan Elde Edilen Serbest Elektron Lazerine Dayalı Pompa Sonda Tekniği ve Uygulamaları (2012)
Gazi Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Pervin Arıkan
Selin ERDOĞAN
Yüksek Lisans Tezi: Süperiletken Lineer Hızlandırıcıdan Elde Edilen Serbest Elektron Lazerine Dayalı Toplam Frekans Jenerasyonu Spektroskopisi ve Uygulamaları (2012)
Gazi Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Pervin Arıkan
Emre ERBAY
Yüksek Lisans Tezi: Kızılötesi Bölgede Serbest Elektron Lazerinin Taşınım Hattı Tasarımı (2012)
Gazi Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Ergün KASAP
Mustafa BİÇER
Yüksek Lisans Tezi: Süperiletken Linak Elektron Demet Durdurucu Sistemin Araştırılması ve Simülasyonu (2012)
Gazi Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Pervin Arıkan
Elif TATOĞLU
Yüksek Lisans Tezi: Süperiletken Lineer Hızlandırıcıdan Elde Edilen Serbest Elektron Lazerine Dayalı Kızılötesi Spektroskopisi ve Uygulama Alanları (2012)
Gazi Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Pervin Arıkan
Ender AKDOĞAN
Yüksek Lisans Tezi: Hızlandırıcılara Dayalı Undulatör ve Wiggler Magnet Işınımlarının Spektral Özelliklerinin İncelenmesi (2012)
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Ömer Yavaş
Burak DURSUN
Yüksek Lisans Tezi: FMCW Radar Uygulamalarına Yönelik Doğrusal Tarama Denetimcisi Tasarımı ve FPGA Gerçekleştirimi (2012)
Başkent Üniversitesi, Danışman: Doç. Dr. Mustafa Doğan
Gökhan COŞKUN
Yüksek Lisans Tezi: Kendiliğinden Genlik Artırımlı Lazer Sisteminde Undulatör Yapsının Modellenmesi (2013)
Dumlupınar Üniversitesi, Danışman: Doç. Dr. Hatice Duran Yıldız
Burcu ZENGİN
Yüksek Lisans Tezi: Elektron-Pozitron Çarpıştırıcılarında D Mezonların Çift Üretimi (2013)
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Orhan Çakır
Halime SAZAK
Yüksek Lisans Tezi: D0-D0bar Karışımlarında Çeşni Değiştiren Yüksüz Akım Etkilerinin Araştırılması (2013)
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Orhan Çakır
Begüm TEKİNER
Yüksek Lisans Tezi: THM Kızılötesi SEL Tesisinde Lazer Taşınım Hatlarının Tasarımı (2013)
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Ömer Yavaş
İdil ARSLAN
Yüksek Lisans Tezi: THM IR SEL Tesisinde SEL Enerji ve Güç Ölçüm Tekniklerinin İncelenmesi (2013)
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Ömer Yavaş
Ersin ÇİÇEK
Yüksek Lisans Tezi: Süperiletken Doğrusal Hızlandırıcıdan Elde Edilen Serbest Elektron Lazeri için Foton Diyagnostiği’ nin Teknik Tasarımı (2013)
Gazi Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Pervin Arıkan
Engin BOZKURT
Yüksek Lisans Tezi: Türk Hızlandırıcı Merkezi – Proton Hızlandırıcı Tesisi 352,21 MHz’ lik DTL Tasarımı (2013)
Dumlupınar Üniversitesi, Danışman: Doç. Dr. Latife Şahin Yalçın
Atacan KILIÇGEDİK
Yüksek Lisans Tezi: Türk Hızlandırıcı Merkezi için Proton Mikro Işın Tesisi Tasarımı (2013)
Osmangazi Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Emel Alğın
Celal AŞICI
Yüksek Lisans Tezi: Radon Gazı Yoğunluğu Ölçümlerinin Detaylı İstatistiksel Analizi (2013)
Osmangazi Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Emel Alğın
Cihan YEŞİLDAĞ
Yüksek Lisans Tezi: Küt Cisimler Etrafındaki Akış Kontrolünün Plazma Aktuatör ile   İncelenmesi (2013)
Niğde Üniversitesi, Danışman: Doç. Dr. Hüsnü Aksakal
Vahap KARAKILIÇ
Yüksek Lisans Tezi: Türk Hızlandırıcı ve Radyasyon Laboratuarı (TARLA, Ankara) Civarında Doğal Radyoaktivite Ölçümleri (2013)
Süleyman Demirel Üniversitesi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ertan Kürkçüoğlu
Mert ŞEKERCİ
Yüksek Lisans Tezi: Türk Hızlandırıcı Merkezi (THM) Serbest Elektron Lazeri İçin Elektron Demet Hattı Tasarımı ve Demet Parametrelerinin Belirlenmesi (2013)
Süleyman Demirel Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Suat Özkorucuklu
Çağatay YAMÇIÇIER
Yüksek Lisans Tezi: Proton Proton Çarpıştırıcılarında Süpersimetri Araştırmaları (2013)
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Topaklı
Nurdan GÜLER
Yüksek Lisans Tezi: Bes III Uçuş Zamanı Dedektörü Çalışmaları (2013)
Uludağ Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. İlhan Tapan
Jale BENAM
Yüksek Lisans Tezi: Parçacık Hızlandırıcılarında Magneto-Optik Sistemlerin Fiziği ve Tasarımı (2014)
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Ömer Yavaş
Vahide AKGÜL ÇAVGA
Yüksek Lisans Tezi: Karşıt Üst Kuarkın LHeC’ te Tek Üretimi (2014)
Niğde Üniversitesi, Danışman: Doç. Dr. Hüsnü Aksakal
Devam Etmekte Olan Doktora Tezleri
Müge TURAL
Makro ve Mikro Atmalı Elektron Demetleri için Demet Pozisyon Algılayıcıları Tasarımı 
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Ömer Yavaş
Hüseyin YILDIZ
Doğrusal Hızlandırıcılarda Kullanılan Paket Sıkıştırıcılarda Lineer Olmayan Etkiler ve TARLA Paket Sıkıştırıcısının Optimizasyonu
Gazi Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Pervin Arıkan
Hasan Fatih KIŞOĞLU
1 GeV’ lik Proton Hızlandırıcısının Enjektör Kısmının Tasarımı ve Demet Parametrelerinin Optimizasyonu                         
Gazi Üniversitesi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Metin Yılmaz
Veli YILDIZ
CERN Linac 4 Beam Dynamics Studies            
Boğaziçi Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Metin Arık
Burak DURSUN
LLRF ve FPGA Ugulamaları 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Danışman: Doç. Dr. Mustafa Doğan
Hakan ÇETİNKAYA
THM Proton Hızlandırıcı Tesisi İyon Kaynağı Tasarımı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Emel Alğın
Celal AŞICI
THM Proton Hızlandırıcı Tesisi RFQ Tasarımı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Emel Alğın
Burcu TOYDEMİR
Ge Bazlı Seyreltilmiş Manyetik Yarıiletkenlerdeki Ferromanyetizmanın İncelenmesi
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Leyla Çolakerol Arslan
Mustafa ÖZTÜRK
Electrical Field Control of Exchange Bias
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Danışman: Doç. Dr. Numan Akdoğan
Erdem DEMİRCİ
Exchange Bias in Magnetoelectric Materials
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Danışman: Doç. Dr. Numan Akdoğan
Salih AKBULUT
Manyetik İnce Filmlerin Manyetik ve Yapısal Özellikleri
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Danışman: Doç. Dr. Fikret Yıldız
Demet SARIYER
Proton Hızlandırıcılarında Tünel Tasarımı için Kullanılan Farklı Zırh Maddelerinin Doz Dağılımlarına Etkileri
Adnan Menderes Üniversitesi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rahmi Küçer
Gülfem SÜSOY
Yük Değişim Reaksiyonları, Gamow-Teller Geçiş Güçlerinin Gelişimi
İstanbul Üniversitesi, Danışman: Doç. Dr. Yeşim Öktem
Yalçın KALKAN
Mikro Desenli Gazlı Dedektörlerde Sinyal Oluşumunu Etkileyen Fiziksel Süreçler
Uludağ Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. İlhan Tapan
Fatma Belgin PİLİÇER
CLIC Demet Tasarım Hattı Üzerinde Oluşan Müonların Temizlenmesi
Uludağ Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. İlhan Tapan
Ayşegül UŞUN SİMİTÇİOĞLU
CLIC Demet Tasarım Hattı Üzerinde Demet Polarizasyon Çalışması
Uludağ Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. İlhan Tapan
Zehra Nur DEMİRCİ
TARLA Bremstrahlung Foton Tesisi için Kolimatör Parametrelerinin Belirlenmesi
Süleyman Demirel Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. İskender Akkurt
Nurdan KARPUZ
Bremsstahlung Fotonükleer Reaksiyon Tesir Kesitlerinin Teorik  İncelenmesi
Süleyman Demirel Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. İskender Akkurt
Ümit KARA
Foton Radyoterapi Odasında Nötron Sızıntı Ölçümleri ve Modellenmesi
Süleyman Demirel Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. İskender Akkurt
Merve ERTAŞ
AZ91  Mg  Alaşımlarının  Korozyon  ve  Aşınma  Dayanımı  Artırmak  için Geçiş  ElementiMetal Nitrürleriyle Kaplamalarının İncelenmesi
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Leyla Çolakerol Arslan
Ayşe BAT
13 Tev Proton-Proton Çarpışmalarında CMS’ te İki-Jete Bozunan Yeni Parçacıkların Kuark/Gluon Jet Etiketlenmesi İle Araştırılması
Gaziosmapaşa Üniversitesi, Danışman: Doç. Dr. Sertaç Öztürk
Ersin ÇİÇEK
Süperiletken Doğrusal Hızlandırıcıya Dayalı Serbest Elektron Lazeri Üretim Sisteminin Teknik Tasarım ve Simülasyon Çalışmaları
Gazi Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Pervin Arıkan
Ayşegül ERTOPRAK SEVİL
İstanbul Üniversitesi, Danışman: Doç. Dr. R. Burcu Çakırlı
Emre ERBAY
Gazi Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Ergün Kasap
Devam Etmekte Olan Yüksek Lisans Tezleri
Hande MİRZA
TARLA Tesisi Vakum Sistemi ve Elektron Demeti Parametrelerine Etkisi
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Ömer Yavaş
İrem GÖKBAYRAK
TARLA Tesisi Elektron Demeti için Emittans Ölçüm Teknikleri ve Tasarımı
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Ömer Yavaş
Serkan AVCI
Paul İyon Tuzağının İncelenmesi
Niğde Üniversitesi, Danışman: Doç. Dr. Hüsnü Aksakal
Taylan GÖRKAN
Türk Hızlandırıcı ve Radyasyon Laboratuarı (TARLA, Ankara) için Kullanılacak Elektronik Dozimetri Sisteminin İncelenmesi
Süleyman Demirel Üniversitesi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. M. Ertan Kürkçüoğlu
Sultan DAMGACI
Organ Hareketlerinin Radyoterapi Dozlarına Etkileri
İstanbul Üniversitesi, Danışman: Doç. Dr. Bayram Demir
Muhammed F. KULUÖZTÜRK
Göreli Sayım Yapabilen Spektroskopik Radon Sayım Sistemi Geliştirilmesi
Bitlis Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Mahmut Doğru
Faraç İbret VARDAR
Türk Hızlandırıcı Merkezi Parçacık Fabrikasındaki Müon Algıcının Tasarımı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Yrd. Doç. Dr. M. Numan Bakırcı
Serbay ALOĞLU
İki-Jet Olaylarında Parton Çiftinin Belirlenmesi ve Yeni Fizik Çalışmalarındaki Etkisinin Araştırılması
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sertaç Öztürk
Dilaver PORSUK
Süper ve Normal İletken Hızlandırıcılarda Kavite Tasarımı ve Lineer Hızlandırıcıların Modellenmesi
Dumlupınar Üniversitesi, Danışman: Doç. Dr. Hatice Duran Yıldız
Engin EREN
BESIII Deneyinde J/psi —>  ΦKs KAnalizi
Boğaziçi Üniversitesi, Danışman: Doç. Dr. Erkcan Özcan
Betül YASATEKİN
Radyo Frekans Dörtkutuplusu Tasarımı ve Demet Dinamiği Hesapları
Ankara Üniversitesi, Danışman: Prof. Dr. Orhan Çakır