1. Başvuru Formu (Örnek Form): İlgili proje üyesince doldurulup iletilecek ve proje yürütücüsü tarafından onaylanacaktır.
2. a) Kadrolular için Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörlük oluru  (aslı veya aslı gibidir onaylı)
b) Öğrenciler için Enstitü Yönetim Kurulu Kararı (aslı veya aslı gibidir onaylı)
Not: İlgili Yönetim Kurulu Kararında ve Rektörlük olurunda ” Yolluk ve Yemiyesi, ilgili ulaşım aracı uçak ise belirtilmeli ve varsa Kongre/katılım ücretleri belirtilerek  Ankara Üniversitesince Koordine Edilen DPT2006K-120470 No’lu YUUP Projesinden karşılanacaktır “ ifadelerine yer verilmelidir. Ayrıca Fakülte ve Enstitü yönetim kurulu kararlarını görevlendirme tarihinden önce almak gerekmektedir.
3. Davet Mektubu: Yabancı dilde ise tercümesi, tercümenin altına yapanın adı, soyadı ve imzası.
4. Yolluk Bildirim Formu (Örnek Form): Kendiniz tarafından (pul yazılı yer) ve Proje Yürütücüsü tarafından imzalanacaktır.

2013 Gündelik Değerleri
a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolar 38,50
b) Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolar 35,50
c) Ek göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolar 33,00
d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 29,50
e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 28,50

 

5. Ulaşım Giderleri Belgeleri: Uçak, Tren veya Otobüs biletlerinin aslı. Uçak bileti faturasının aslı acente kaşeli olarak sunulacaktır. Acente kaşesi yaptırılamıyorsa ödeme makbuzu alınacaktır. Elektronik bilet söz konusu ise bilet faturasının aslı belgelere eklenecektir. Diğer araçlara ulaşmak için kullanılan taksi makbuzları da (maksimum 4 adet) eklenecektir.
6. Konaklama Faturası: Yolluk Bildiri formuna konaklama yazılmış ise ekte faturası sunulmalıdır. Konaklama bedeli ilk 10 gün için yevmiyenin %50 artırımlısı, sonraki günler için 1 tam yevmiye tutarı olarak hesaplanır.
7. Kongre/ Konferans Kayıt Ücreti: Kayıt ücreti olarak ödenecek miktar Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük olurunda mutlaka yer almalıdır.
Not: Güncel Yurtiçi Gündelik Yevmiye tutarları için tıklayınız.
Belgeler görev dönüşü en geç 15 gün içinde proje yürütücülüğüne BAP ‘a iletilmek üzere teslim edilir.