Proton Hızlandırıcısı (PH)

Proton Hızlandırıcısı:

Proton hızlandırıcı tesisi 3 MeV – 2 GeV enerji aralığındaki proton demetinin doğrudan, nötron ve müon gibi ikincil demetlerinin Ar-Ge amacıyla kullanımı ve hızlandırıcı sürümlü sistemlerin (ADS) geliştirilmesi ve uygulamaları amacıyla tasarlanmıştır. Kısa bilgi notu için tıklayınız.