1 GeV enerjili elektronların, 3.6 GeV enerjili pozitronlarla çarpıştırılması (linak-halka tipi) ile temel parçacık fiziği, hızlandırıcı ve dedektör teknolojileri, veri toplama ve işleme vb. konularda Ar-Ge ve uygulama olanakları sunacak bir tesis olarak tasarlanmıştır. Kısa bilgi notu için tıklayınız.