Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü’nün (HTE) stratejik amaç ve hedefleri aşağıda ana ve alt başlıklar olarak belirlenmiştir:

Stratejik Amaçlar
Stratejik Hedefler
1.
Parçacık hızlandırıcı ve dedektör teknolojileri alanında Ar-Ge alt yapısı oluşturmak
1.1.
Parçacık hızlandırıcılarına dayalı teknolojiler konusunda farkındalık yaratmak
1.2.
Parçacık hızlandırıcıları ve dedektör teknolojileri konusunda uzman yetiştirmek, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek
1.3.
Parçacık hızlandırıcıları ve dedektörlerini konu alan projeler hayata geçirmek
2.
Parçacık hızlandırıcıları ve dedektörleri için tasarım, üretim ve kullanım alt yapısı oluşturmak ve geliştirmek
2.1.
Hızlandırıcı donanımlarının tasarım ve üretim alt yapısını kurmak
2.2.
Elektron hızlandırıcısına dayalı infrared serbest elektron lazeri tesisinin (TARLA) kurulum ve işletimini koordine etmek ve tesisin Ar-Ge amacıyla kullanımı ve sürekliliğini sağlamak
2.3.
Türk Hızlandırıcı Merkezinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi konusunda öncü rol oynamak
3.
İleri deneysel tekniklerin ve veri işleme tekniklerinin geliştirilmesi ve kullanımını sağlamak
3.1.
Parçacık demetleri ve ışınım kaynaklarının ileri tekniklerle ülkemizde kullanılmasını sağlamak
3.2.
Gelişmiş hızlandırıcılarda ve çarpıştırıcılarda üretilen veri işleme ve analiz alt yapısını oluşturmak, ileri deneysel teknikler geliştirmek ve kullanmak
3.3.
İleri deneysel teknikleri kullanacak uzmanlar yetiştirmek ve bu alanda danışmanlık yapmak