2006 Yılı Etkinlikleri


•       Doğuş Üniversitesi’nin projeye girişi (03 Aralık 2006)

•       3. Proje Yönetim Kurulu Toplantısı, AİBÜ (03 Aralık 2006)

•       II. THM YUUP Çalıştayı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (01-03 Aralık 2006)

•       Binalar için Gölbaşında yer tahsisinin yapılması (Temmuz 2006)

•       1. THM YUUP Gelişim Raporu (15 Temmuz 2006)

•       HTE gerekçesinin Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne sunumu (22 Mayıs 2006)

•       Proje Araştırma Grupları ve Komisyonların oluşturulması (Mayıs 2006)

•       2. Proje Yönetim Kurulu Toplantısı, Ankara Üniversitesi (13 Mayıs 2006)

•       1. THM YUUP Çalıştayı, Ankara Üniversitesi (12-13 Mayıs 2006)

•       Proje web sayfası açıldı: http://thm.ankara.edu.tr (Şubat 2006)

•       Proje Açılış Toplantısı ve 1. Proje Yönetim Kurulu Toplantısı, Ankara Üniversitesi  (24 Şubat 2006)

•       Projenin Resmi Gazetede yayınlanarak başlaması (7 Ocak 2006)

     Ana imalatlar, ana alımlar ve yurtdışı görevlendirmeler: 

•       Binaların tasarım çalışmaları

•       Enstitüsü kurulum dosyası hazırlıkları

•       THM IR SEL tasarım çalışmaları

•       Yurtdışı görevlendirme (21)